Điều chỉnh kích thước chữ

9 khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế để phòng tránh Covid-19 hiệu quả

Với diễn biến mới nhất của tình hình dịch bệnh, 9 khuyến cáo vừa được Bộ Y tế đưa ra cho người dân nhằm phòng tránh Covid-19 một cách hiệu quả.

D01E32A4-017B-4F51-ADB8-808870699F38