Điều chỉnh kích thước chữ

Bước tiến vững chắc, ghi nhiều dấu ấn

(NB&CL) Luôn xác định không nóng vội, xây dựng nông thôn mới vững chắc, đảm bảo hiệu quả là mục tiêu mà huyện Yên Bình đặt ra. Bởi vậy, việc giữ vững những tiêu chí của những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có ý thức của người dân và công tác tuyên truyền vẫn được huyện đặt lên hàng đầu.

Những bước đi vững chắc

Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình phát động phong trào thi đua “Yên Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 được nhân dân hưởng ứng tích cực. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Phú Thịnh, Thịnh Hưng, Vĩnh Kiên, Bạch Hà, Mông Sơn, Văn Lãng, Yên Bình, Vũ Linh, Phúc An, Cảm Ân). 

Các xã còn lại phấn đấu đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Để đạt được mục tiêu trên, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã. Tiến hành rà soát các tiêu chí còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả để có giải pháp khắc phục; tiêu chí nào chưa đạt mà theo lộ trình phải đạt thì xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội.

Đặc biệt tập trung huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gồm: Giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, phù hợp với nguồn lực, đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của cộng đồng dân cư. 

Đồng thời, tập trung chỉ đạo chuyển dịch nhanh cơ cấu cây trồng, vật nuôi tạo vùng sản xuất hàng hóa, gắn phát triển vùng nguyên liệu với xây dựng cơ sở chế biến, trọng tâm là thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng hồ Thác Bà nhằm tăng nhanh thu nhập cho cư dân nông thôn. Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phát triển các làng nghề truyền thống, xây dựng các Hợp tác xã nông nghiệp.

Đồng thời, trong giai đoạn 2016–2020 huyện chú trọng thực hiện Quy hoạch trồng mới 1.000ha quế ở 5 xã (Đại Đồng, Tân Hương, Cảm Ân, Bảo Ái, Tân Nguyên); trồng 500ha tre măng Bát độ tại 10 xã (Yên Thành, Xuân Lai, Mỹ Gia, Cảm Nhân, Phúc Ninh, Phúc An, Vĩnh Kiên, Vũ Linh, Tân Nguyên, Đại Đồng); trồng 500ha cây ăn quả có múi tại 11 xã (Đại Minh, Hán Đà, Yên Bình, Bạch Hà, Vũ Linh, Vĩnh Kiên, Mỹ Gia, Cảm Nhân, Tích Cốc, Xuân Long, Ngọc Chấn).

 Quy hoạch 500 ha mặt nước hồ Thác Bà để nuôi cá quây lưới và đóng mới 250 lồng nuôi cá tại 19 xã, thị trấn (Hán Đà, Vĩnh Kiên, Vũ Linh, Phúc An, Yên Thành, Xuân Lai, Mỹ Gia, Cảm Nhân, Phúc Ninh, Ngọc Chấn, Xuân Long, Thịnh Hưng, Đại Đồng, Tân Hương, Cảm Ân, Bảo Ái, Mông Sơn, thị trấn Thác Bà, thị trấn Yên Bình); chuyển đổi một số diện tích trồng chè, trồng lúa, trồng sắn kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn...

Báo Công luận
 

Ngoài ra, về văn hóa -  xã hội -  môi trường, Huyện tiếp tục quy hoạch sắp xếp lại mạng lưới trường lớp học, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học. Huy động học sinh ra lớp ở các bậc học đạt tỷ lệ cao. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và duy trì chất lượng các trường đã đạt chuẩn Quốc gia.

 Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; xây dựng, ra mắt trên 50 làng văn hóa và duy trì, nâng cao chất lượng số làng văn hoá đã được công nhận; Quan tâm đào tạo và bố trí việc làm cho lao đông nông thôn, đảm bảo số lao động được tạo việc làm bình quân hằng năm đạt 2.800 người.

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình Quốc gia về y tế, dân số; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Phấn đấu tỷ lệ hộ dân cư dùng nước hợp vệ sinh đến năm 2020 đạt 93%. Xây dựng 05 khu thu gom xử lý rác thải tập trung, 05 nghĩa trang tập trung… Có thể nói, với những chủ trương, nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, Yên Bình đang tạo nên những bước đi vững chắc trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu sự phát triển trong giai đoạn mới.

Thành quả từ lòng dân, sức dân

Có thể khẳng định, sau 7 năm bắt tay XDNTM, bộ mặt nông thôn ở các xã trong toàn huyện Yên Bình đã có sự khởi sắc. Trong đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên nhất là người dân về XDNTM có nhiều chuyển biến rõ rệt. Nhiều xã đã có những giải pháp hay, sáng tạo, đặc biệt trong làm đường giao thông nông thôn có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tham gia hiến hàng nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động và kinh phí để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. 

Đặc biệt, huyện đã quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung: vùng lúa cao sản, vùng cây ăn quả đặc sản bưởi Đại Minh, vùng trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như bưởi Diễn, Thanh Long ruột đỏ tại các xã: Mông Sơn, Bạch Hà, Vĩnh Kiên, Mỹ Gia, Tích Cốc... đó là những tín hiệu vui, những thành quả từ lòng dân, sức dân.

Xác định công cuộc XDNTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, trong đó người dân là chủ thể, trong thời gian qua, Yên Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu, nắm chắc các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong quá trình XDNTM. Trong đó, chú trọng tuyên truyền những nội dung người dân chưa biết, hiểu chưa sâu, giúp nhân dân nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của chương trình và vai trò chủ thể của mình, từ đó đã có sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. 

Điển hình như phong trào tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào để làm đường giao thông nông thôn, tự nguyện đóng góp công sức, tiền của để xây dựng nhà văn hóa thôn và các công trình công cộng khác đã được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Điển hình của phong trào xây dựng nông thôn mới phải kể đến xã Đại Minh. Đây không chỉ được biết đến vùng quê của đất bưởi nổi tiếng mà là xã đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Ông Nguyễn Văn Thủy - Bí thư Chi bộ thôn Phai Trung, xã Đại Minh cho biết: “Trước đây khi tổ chức họp thôn đa số nhờ nhà dân để hội họp, tuy nhiên theo chủ trương XDNTM, chúng tôi đã vận động nhân dân bằng nội lực cùng góp tiền và ngày công để xây dựng nhà văn hóa với tổng kinh phí 350 triệu đồng”.

Với phương thức “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và sự sáng tạo trong cách làm nên ở Đại Minh có 15 nhà văn hóa thì có 8 nhà văn hóa thôn được xây dựng bằng 100% nguồn vốn tự nguyện đóng góp của nhân dân, bình quân mỗi nhà văn hóa trị giá xây dựng từ 300 - 350 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, xã Mông Sơn cũng là nơi có nhiều khởi sắc từ Nông thôn mới. Sau 7 năm triển khai XDNTM xã đã huy động được tổng nguồn vốn 164.883 triệu đồng, trong đó, vốn ngân sách Nhà nước là 45.237 triệu đồng, chiếm 27,4%; nhân dân đóng góp và huy động khác 119.646 triệu đồng, chiếm 72,6%. 

Đặc biệt có 37 hộ dân hiến 5.068m2 đất, đóng góp tiền và trên 3.500 ngày công lao động để xây dựng các công trình đường giao thông, trung tâm văn hóa thể thao xã, nhà văn hóa các thôn, cơ sở vật chất trường học...

Không riêng gì ở Đại Minh hay Mông Sơn, xã Phú Thịnh XDNTM cũng đi từ những khó khăn đến một quyết tâm cao độ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp, chung sức, đồng lòng của nhân dân, đến nay Phú Thịnh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. 

Toàn xã có 100% đường xã và đường từ trung tâm xã nối vào đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; 62,8% đường trục thôn, xóm và liên thôn, xóm được bê tông hóa; 55% đường ngõ xóm đã bê tông hóa và cứng hóa; đường ngõ xóm đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa.

Minh Diễn

 
 
Tin mới
Dự báo thời tiết 5/10: Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông

(CLO) Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia: Từ đêm 4/10 đến ngày 5/10, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga

(CLO) Chiều 4/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Tổng Viện Kiểm sát Liên bang Nga Igor Krasnov đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Giải Nobel Vật lý 2022 được trao cho 3 nhà khoa học nhờ công trình lượng tử

(CLO) Ba nhà khoa học đã cùng giành giải Nobel Vật lý 2022 vào thứ Ba (4/10) cho công trình nghiên cứu khoa học thông tin lượng tử có những ứng dụng quan trọng, chẳng hạn như trong lĩnh vực mã hóa.

Khống chế đối tượng cướp tiệm vàng định bỏ chạy

(CLO) Sau khi vào một tiệm vàng ở Hà Nội, gã đàn ông vờ mua rồi bất ngờ cầm vàng bỏ chạy. Tuy nhiên, anh ta đã bị người dân khống chế, bắt giữ ngay sau đó.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với ông Trần Văn Tuấn

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1166/QĐ-TTg ngày 4/10/2022 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Tuấn để nhận nhiệm vụ mới.

Dự báo CPI năm 2022 sẽ tăng 3,7 - 3,8%

(CLO) Từ nay đến cuối năm, nếu giá xăng dầu tương đối ổn định như trong tháng 9, giá điện chưa thay đổi, cung cầu hàng hoá duy trì ở mức hợp lý, lưu thông được thông suốt và thị trường không có những đột biến lớn thì khả năng CPI cả năm nay sẽ ở mức tăng 3,7 - 3,8% so với năm 2021.

Nga phạt TikTok và Twitch vì tuyên truyền về Ukraine và LGBT

(CLO) Nga hôm thứ Ba (4/10) đã phạt TikTok do không xóa nội dung vi phạm luật pháp Nga về “tuyên truyền LGBT”, cũng như phạt dịch vụ phát video Twitch vì một cuộc phỏng vấn trực tuyến về Ukraine mà Nga cho rằng có chứa thông tin “giả mạo”.

Tôn vinh các nhà giáo, học viên giáo dục nghề nghiệp

(CLO) Ngày 4/10, tại Hà Nội, nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày kỹ năng lao động Việt Nam đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức. Trong đó, nổi bật là lễ báo công dâng Bác và chương trình tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu.

36 đội tham gia Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2022

(CLO) Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022 sẽ có sự tham dự của trên 500 vận động viên đến từ 36 đội thuyền nam nữ, thi đấu ở 4 nội dung.