Điều chỉnh kích thước chữ

Bước tiến vững chắc, ghi nhiều dấu ấn

(NB&CL) Luôn xác định không nóng vội, xây dựng nông thôn mới vững chắc, đảm bảo hiệu quả là mục tiêu mà huyện Yên Bình đặt ra. Bởi vậy, việc giữ vững những tiêu chí của những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có ý thức của người dân và công tác tuyên truyền vẫn được huyện đặt lên hàng đầu.

Những bước đi vững chắc

Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình phát động phong trào thi đua “Yên Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 được nhân dân hưởng ứng tích cực. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Phú Thịnh, Thịnh Hưng, Vĩnh Kiên, Bạch Hà, Mông Sơn, Văn Lãng, Yên Bình, Vũ Linh, Phúc An, Cảm Ân). 

Các xã còn lại phấn đấu đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Để đạt được mục tiêu trên, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã. Tiến hành rà soát các tiêu chí còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả để có giải pháp khắc phục; tiêu chí nào chưa đạt mà theo lộ trình phải đạt thì xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội.

Đặc biệt tập trung huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gồm: Giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, phù hợp với nguồn lực, đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của cộng đồng dân cư. 

Đồng thời, tập trung chỉ đạo chuyển dịch nhanh cơ cấu cây trồng, vật nuôi tạo vùng sản xuất hàng hóa, gắn phát triển vùng nguyên liệu với xây dựng cơ sở chế biến, trọng tâm là thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng hồ Thác Bà nhằm tăng nhanh thu nhập cho cư dân nông thôn. Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phát triển các làng nghề truyền thống, xây dựng các Hợp tác xã nông nghiệp.

Đồng thời, trong giai đoạn 2016–2020 huyện chú trọng thực hiện Quy hoạch trồng mới 1.000ha quế ở 5 xã (Đại Đồng, Tân Hương, Cảm Ân, Bảo Ái, Tân Nguyên); trồng 500ha tre măng Bát độ tại 10 xã (Yên Thành, Xuân Lai, Mỹ Gia, Cảm Nhân, Phúc Ninh, Phúc An, Vĩnh Kiên, Vũ Linh, Tân Nguyên, Đại Đồng); trồng 500ha cây ăn quả có múi tại 11 xã (Đại Minh, Hán Đà, Yên Bình, Bạch Hà, Vũ Linh, Vĩnh Kiên, Mỹ Gia, Cảm Nhân, Tích Cốc, Xuân Long, Ngọc Chấn).

 Quy hoạch 500 ha mặt nước hồ Thác Bà để nuôi cá quây lưới và đóng mới 250 lồng nuôi cá tại 19 xã, thị trấn (Hán Đà, Vĩnh Kiên, Vũ Linh, Phúc An, Yên Thành, Xuân Lai, Mỹ Gia, Cảm Nhân, Phúc Ninh, Ngọc Chấn, Xuân Long, Thịnh Hưng, Đại Đồng, Tân Hương, Cảm Ân, Bảo Ái, Mông Sơn, thị trấn Thác Bà, thị trấn Yên Bình); chuyển đổi một số diện tích trồng chè, trồng lúa, trồng sắn kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn...

Báo Công luận
 

Ngoài ra, về văn hóa -  xã hội -  môi trường, Huyện tiếp tục quy hoạch sắp xếp lại mạng lưới trường lớp học, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học. Huy động học sinh ra lớp ở các bậc học đạt tỷ lệ cao. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và duy trì chất lượng các trường đã đạt chuẩn Quốc gia.

 Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; xây dựng, ra mắt trên 50 làng văn hóa và duy trì, nâng cao chất lượng số làng văn hoá đã được công nhận; Quan tâm đào tạo và bố trí việc làm cho lao đông nông thôn, đảm bảo số lao động được tạo việc làm bình quân hằng năm đạt 2.800 người.

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình Quốc gia về y tế, dân số; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Phấn đấu tỷ lệ hộ dân cư dùng nước hợp vệ sinh đến năm 2020 đạt 93%. Xây dựng 05 khu thu gom xử lý rác thải tập trung, 05 nghĩa trang tập trung… Có thể nói, với những chủ trương, nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, Yên Bình đang tạo nên những bước đi vững chắc trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu sự phát triển trong giai đoạn mới.

Thành quả từ lòng dân, sức dân

Có thể khẳng định, sau 7 năm bắt tay XDNTM, bộ mặt nông thôn ở các xã trong toàn huyện Yên Bình đã có sự khởi sắc. Trong đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên nhất là người dân về XDNTM có nhiều chuyển biến rõ rệt. Nhiều xã đã có những giải pháp hay, sáng tạo, đặc biệt trong làm đường giao thông nông thôn có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tham gia hiến hàng nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động và kinh phí để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. 

Đặc biệt, huyện đã quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung: vùng lúa cao sản, vùng cây ăn quả đặc sản bưởi Đại Minh, vùng trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như bưởi Diễn, Thanh Long ruột đỏ tại các xã: Mông Sơn, Bạch Hà, Vĩnh Kiên, Mỹ Gia, Tích Cốc... đó là những tín hiệu vui, những thành quả từ lòng dân, sức dân.

Xác định công cuộc XDNTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, trong đó người dân là chủ thể, trong thời gian qua, Yên Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu, nắm chắc các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong quá trình XDNTM. Trong đó, chú trọng tuyên truyền những nội dung người dân chưa biết, hiểu chưa sâu, giúp nhân dân nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của chương trình và vai trò chủ thể của mình, từ đó đã có sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. 

Điển hình như phong trào tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào để làm đường giao thông nông thôn, tự nguyện đóng góp công sức, tiền của để xây dựng nhà văn hóa thôn và các công trình công cộng khác đã được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Điển hình của phong trào xây dựng nông thôn mới phải kể đến xã Đại Minh. Đây không chỉ được biết đến vùng quê của đất bưởi nổi tiếng mà là xã đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Ông Nguyễn Văn Thủy - Bí thư Chi bộ thôn Phai Trung, xã Đại Minh cho biết: “Trước đây khi tổ chức họp thôn đa số nhờ nhà dân để hội họp, tuy nhiên theo chủ trương XDNTM, chúng tôi đã vận động nhân dân bằng nội lực cùng góp tiền và ngày công để xây dựng nhà văn hóa với tổng kinh phí 350 triệu đồng”.

Với phương thức “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và sự sáng tạo trong cách làm nên ở Đại Minh có 15 nhà văn hóa thì có 8 nhà văn hóa thôn được xây dựng bằng 100% nguồn vốn tự nguyện đóng góp của nhân dân, bình quân mỗi nhà văn hóa trị giá xây dựng từ 300 - 350 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, xã Mông Sơn cũng là nơi có nhiều khởi sắc từ Nông thôn mới. Sau 7 năm triển khai XDNTM xã đã huy động được tổng nguồn vốn 164.883 triệu đồng, trong đó, vốn ngân sách Nhà nước là 45.237 triệu đồng, chiếm 27,4%; nhân dân đóng góp và huy động khác 119.646 triệu đồng, chiếm 72,6%. 

Đặc biệt có 37 hộ dân hiến 5.068m2 đất, đóng góp tiền và trên 3.500 ngày công lao động để xây dựng các công trình đường giao thông, trung tâm văn hóa thể thao xã, nhà văn hóa các thôn, cơ sở vật chất trường học...

Không riêng gì ở Đại Minh hay Mông Sơn, xã Phú Thịnh XDNTM cũng đi từ những khó khăn đến một quyết tâm cao độ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp, chung sức, đồng lòng của nhân dân, đến nay Phú Thịnh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. 

Toàn xã có 100% đường xã và đường từ trung tâm xã nối vào đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; 62,8% đường trục thôn, xóm và liên thôn, xóm được bê tông hóa; 55% đường ngõ xóm đã bê tông hóa và cứng hóa; đường ngõ xóm đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa.

Minh Diễn

 
 
Tin mới
Dự báo thờii tiết 14/8: Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia: Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối ngày 14/8 có mưa rào và dông rải rác.

Thanh Hóa: Yêu cầu dừng mọi hoạt động xây dựng, kinh doanh tại Nông trại Golden Cow

(CLO) Qua kiểm tra tại Nông trại Golden Cow sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận, UBND huyện Thường Xuân đề nghị Công ty TNHH cơ giới và xây lắp Minh Vượng tạm dừng các hoạt động xây dựng và kinh doanh tại Nông trại Golden Cow thuộc xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân.

Điều tra làm rõ vụ án chồng sát hại vợ rồi tự sát bất thành

(CLO) Chiều 13/8, tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng đã xảy ra vụ án mạng khiến 1 phụ nữ tử vong và 1 người đàn ông bị thương nặng.

Vụ bao đậu lý thuyết lái xe với giá 1,3 triệu đồng: Nhân viên thừa nhận có nhận tiền

(CLO) Liên quan đến vụ “bao đậu lý thuyết lái xe với giá 1,3 triệu đồng” tại Gia Lai gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây, nhân viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chư Prông đã thừa nhận có nhận tiền của phụ huynh học viên.

Chưa đi làm được bao lâu, người lao động hốt hoảng vì chủ nhà thông báo tăng tiền nhà trọ

(CLO) Trong bối cảnh lạm phát đang có xu hướng tăng mạnh, kinh tế vẫn chưa thể phục hồi như trước đại dịch COVID-19, thì giá cho thuê nhà ở tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM lại đang có xu hướng tăng trở lại. Điều này tạo ra rất nhiều áp lực đối với người lao động.

Khởi tố đối tượng bán đất ảo thu tiền thật tại Bắc Giang

(CLO) Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Hưng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự 2015.

Tỷ phú Trung Quốc nhân đôi tài sản bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

(CLO) Sau khi Mỹ cấm nhập khẩu các sản phẩm của công ty Hoshine Silicon, tỷ phú Luo Liguo và gia đình đã trở nên giàu có hơn và mở rộng hoạt động ở Tân Cương.

Khí hậu và thời tiết cực đoan diễn ra khắp châu Á

(CLO) Không chỉ tại châu Âu, các điều kiện thời tiết cực đoan cũng đang diễn ra trên diện rộng ở châu Á, đặc biệt tại khu vực Đông Á. Hiện, cơn bão lớn Meari đang tấn công Nhật Bản, động đất 6,1 độ richter vừa xảy ra ở Philippines, trong khi Trung Quốc tiếp tục phải đối mặt với nắng nóng đỉnh điểm.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá ở Đắk Lắk, với số tiền giao dịch trên 40 tỷ đồng

(CLO) Đầu năm 2022, Lê Quốc Hoàng mua một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng của một đối tượng ở TP. HCM. Hằng ngày, thông qua trang mạng bong88.com các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.