Điều chỉnh kích thước chữ
Nỗ lực để đổi mới

Hội Nhà báo Quảng Ninh: Tiên phong đề xuất và thực hiện hiệu quả các mô hình mới

(NB&CL) Quảng Ninh là một trong những địa phương luôn tiên phong đề xuất và thực hiện hiệu quả các mô hình mới. Trong đó, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh sau 3 năm vận hành được khẳng định là mô hình hiệu quả, phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại.

Audio
Bài liên quan

Trong đó, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh – cơ quan báo chí đa phương tiện được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 cơ quan báo chí, truyền thông ở tỉnh, sau 3 năm vận hành được khẳng định là mô hình hiệu quả, phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại.

Hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh đang bắt tay vào xây dựng và triển khai Đề án đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đây cũng chính là việc cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam đi vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Từ yêu cầu cấp thiết của thực tiễn

Tỉnh Quảng Ninh luôn nhận thức sâu sắc việc sắp xếp, đổi mới tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí truyền thông trong một cơ chế thống nhất; phát huy sức mạnh tổng hợp của các loại hình truyền thông trên mặt trận tư tưởng; góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới; đáp ứng kịp thời yêu cầu đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với quan điểm đó, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã báo cáo, xin ý kiến và được Ban Bí thư Trung ương hoan nghênh, chấp thuận chủ trương thành lập cơ quan truyền thông đa phương tiện trực thuộc Tỉnh uỷ mang tên Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh.

hoi nha bao quang ninh tien phong de xuat va thuc hien hieu qua cac mo hinh moi hinh 1

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh thăm và làm việc với Trung tâm truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

Với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Trung tâm Truyền thông tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019 theo Quyết định số 1276-QĐ/TU ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh gồm: Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tổng hợp tỉnh Quảng Ninh (thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh), Báo Hạ Long (thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh).

Đây là Trung tâm truyền thông cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước được thành lập hoạt động theo Luật Báo chí và Quy hoạch Báo chí quốc gia nhằm phát triển sự nghiệp thông tin, tuyên truyền, báo chí của tỉnh; thực hiện có hiệu quả mô hình “Tòa soạn hội tụ”; xây dựng hệ thống báo chí tỉnh Quảng Ninh hội nhập và phát triển.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: Quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Tỉnh ủy là sự cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, sắp xếp, đổi mới mô hình hoạt động của cơ quan báo chí của tỉnh nói riêng, phù hợp với Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Cũng theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thì việc thành lập cơ quan báo chí đa phương tiện của tỉnh xuất phát từ nhu cầu, đòi hỏi khách quan từ sự phát triển của các cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Ninh, góp phần khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực tài chính, khả năng cạnh tranh hạn chế, tình trạng hành chính hóa bộ máy tổ chức và phương thức hoạt động, mô hình tổ chức nhiều tầng nấc trung gian, sự phân định chức năng chồng chéo, thiếu cơ chế liên kết, phối hợp hiệu quả, hoạt động kinh tế truyền thông chưa được phát huy..., từ đó hình thành mô hình cơ quan truyền thông hiện đại, chuyên nghiệp, nguồn lực tập trung hơn, mạnh hơn.

Tại Hội thảo khoa học “Hợp nhất các cơ quan báo chí, thông tin cấp tỉnh từ thực tiễn hoạt động của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh” diễn ra ngày 26/12/2021, nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên TW Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng: Qua theo dõi hoạt động của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sau 3 năm đi vào hoạt động, tôi thấy đây là mô hình hay, phù hợp trong bối cảnh chúng ta thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, so với trước năm 2019 thì tình hình báo chí của tỉnh Quảng Ninh 3 năm qua có sự thay đổi căn bản. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từng nhiều lần cho rằng: “Tình hình thay đổi thì nhiệm vụ thay đổi, tổ chức thực hiện, lãnh đạo, chỉ đạo cũng phải thay đổi”.

Chính thực tiễn đời sống báo chí ở tỉnh 3 năm qua đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với tổ chức Hội Nhà báo tỉnh là phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

hoi nha bao quang ninh tien phong de xuat va thuc hien hieu qua cac mo hinh moi hinh 2

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh trao quà Tết và vật tư y tế cho Bệnh viện dã chiến số 3 tỉnh Quảng Ninh.

Đến sự đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động

Trong Chỉ thị 43-CT/TW ngày 08/4/2020 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, Ban Bí thư chỉ đạo: “Củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực”

Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam xác định phương hướng: “…Các cấp Hội đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên toàn thể hội viên, người làm báo, triển khai thực hiện và tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam”.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Về tổ chức, sau khi tỉnh hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông, thì hầu hết hội viên nhà báo tỉnh đều công tác ở Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh. Vì thế, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh ngày 24/3/2022 của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Quảng Ninh đã báo cáo xin chủ trương việc đổi mới công tác tổ chức, cán bộ Hội Nhà báo cho phù hợp với đặc thù hoạt động báo chí ở tỉnh.

Theo đó, sẽ không duy trì cơ quan thường trực mà chỉ có văn phòng Hội Nhà báo tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo Hội sẽ hoạt động kiêm nhiệm. Làm như thế sẽ tránh tình trạng hành chính hóa hoạt động Hội, phát huy được các nguồn lực phục vụ công tác Hội Nhà báo hiệu quả hơn. Khi lãnh đạo Hội “hóa thân” trong hoạt động báo chí thì các công việc mà Hội triển khai sẽ phù hợp hơn với tình hình báo chí và đáp ứng tốt hơn các nhu cầu, nguyện vọng của hội viên.

Đề xuất này của Quảng Ninh nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết: “Hoạt động báo chí ở Quảng Ninh là đặc thù nên sẽ nghiên cứu tạo điều kiện tối đa, tránh máy móc, lãng phí nguồn lực”.

Cùng với đổi mới về tổ chức, bộ máy, Hội Nhà báo tỉnh cũng sẽ chủ động đổi mới phương thức hoạt động. Việc đổi mới phương thức hoạt động, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh bám sát vào Chỉ thị 43-CT/TW và phương hướng, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 14 nhóm giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà báo Đỗ Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Quảng Ninh

Bình Luận
 
 
Tin mới
16 công ty Phố Wall bị xử phạt 1,8 tỷ USD vì vi phạm nguyên tắc kinh doanh

(CLO) 16 công ty tài chính, bao gồm cả các “ông lớn” đã bị xử phạt 1,8 tỷ USD sau khi bị cáo buộc vi phạm các nguyên tắc bảo vệ thông tin liên lạc kinh doanh.

Cận cảnh hư hỏng cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh sau khi bị đứt 4 bó cáp dự ứng lực

(CLO) Sau sự cố đứt 4 bó cáp dự ứng lực, nhịp chính của cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh bị võng xuống và có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Khởi tố thêm “mắt xích” trong đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép

(CLO) Đây là đường dây tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi, có sự phân công nhiệm vụ theo từng giai đoạn. Cơ quan điều tra đã phải mất rất nhiều thời gian để thu thập chứng cứ, tài liệu, làm rõ vụ án.

Dự báo thời tiết 30/9: Mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia: Mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 2-3/10. Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Triệt phá đường dây buôn lậu “khủng”, vận chuyển hàng trăm kg vàng qua biên giới

(CLO) Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới Việt Nam - Campuchia.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ bàn về vấn đề tiền lương

(CLO) Ngày 29/9, cử tri Hải Phòng đã nêu nhiều ý kiến về cơ chế định giá thuốc, đảm bảo cung ứng đủ thuốc khám chữa bệnh; hiện tượng cán bộ, công chức, viên chức xin thôi việc, chính sách tiền lương... Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã giải đáp cụ thể từng vấn đề.

Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi

(CLO) Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi "làm luật", thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới đất liền trái quy định của pháp luật.

Miss Peace Vietnam 2022 chính thức ra mắt TOP 3 tại TP.Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 28/9/2022, Tân Hoa Hậu Miss Peace Vietnam Trần Thị Ban Mai cùng hai Á hậu Nguyễn Ngọc Khánh Tiên và Quản Trần Gia Hân đã cùng tham dự buổi họp báo ra mắt báo giới tại TP.HCM.

200 nhà hoạt động môi trường bị sát hại trên toàn cầu vào năm 2021

(CLO) Khoảng 200 nhà hoạt động bảo vệ môi trường và đất đai đã bị sát hại trên khắp thế giới vào năm 2021, trong đó có khoảng 54 người ở Mexico, theo báo cáo hàng năm của tổ chức phi chính phủ Global Witness.