Điều chỉnh kích thước chữ

Quyết tâm đủ lớn, đồng lòng đủ mạnh

(NB&CL) Những lợi ích mà Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã mang lại đối với người dân các vùng nông thôn ở Yên Bái, là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân để mang lại diện mạo mới cho nông thôn. Những căn nhà mới khang trang, những con đường bê tông dài rộng nối liền các ngõ xóm, thôn bản, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên…

Một chặng đường cần sự chung tay

Có thể nói, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái là một chặng đường cần sự chung tay, nỗ lực của hệ thống chính trị, của người dân toàn tỉnh. 

Và để đạt được các mục tiêu trong Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018, tỉnh Yên Bái đã xác định tinh thần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động; phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo của người dân; làm cơ sở để các sở, ban, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai Chương trình của địa phương, đơn vị sát với tình hình thực tế.

 Từ đó, chuyển đổi và làm thay đổi căn bản nhận thức về công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng nông thôn mới theo hướng tập trung cho cơ sở; phát huy vai trò chủ thể của người dân; nâng cao tinh thần tự quản của các hộ nông dân trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương; đổi mới và nâng cao tính tự chủ, tính sáng tạo của cán bộ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới. Triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp, lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực tại chỗ thực hiện xây dựng nông thôn mới; đảm bảo thiết thực hiệu quả.

Báo Công luận
 Trụ sở UBND tỉnh Yên Bái.

Với quyết tâm ấy, năm 2018, tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 để có giải pháp, chỉ đạo kịp thời, đảm bảo tiến độ, lộ trình thời gian xã đạt chuẩn nông thôn mới theo yêu cầu đề ra; Tiến hành rà soát, đánh giá, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; trong đó có lồng ghép với quy hoạch sản xuất và quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế xã hội;

 Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung, quy mô lớn tăng thu nhập cho người dân, thông qua cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh; triển khai thực hiện hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp thông qua các mô hình kinh tế như Hợp tác xã, Tổ hợp tác, kinh tế trang trại. 

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất (cây ăn quả có múi, tre măng Bát Độ, Sơn tra...); Củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với xã đã được công nhận nông thôn mới; đối với xã đăng ký thực hiện năm 2018 tiếp tục chủ động thực hiện các chỉ tiêu không cần có sự hỗ trợ của Nhà nước như chỉ tiêu về xóa đói giảm nghèo, chỉ tiêu về hỗ trợ nhà ở (kết hợp với thực hiện Đề án 167 giai đoạn 2 của tỉnh) để hỗ trợ gắn với các xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2018.

Tiếp tục thực hiện Đề án về sắp xếp quy mô trường lớp, bổ sung hoàn chỉnh để đảm bảo chuẩn hóa trường lớp để được công nhận là chuẩn nông thôn mới; vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình (định kỳ, đột xuất)... để phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra.

Xây dựng NTM ngày càng đi vào chiều sâu, có tính lan tỏa

Phong trào XDNTM nhiều năm nay đã và đang lan tỏa khắp các vùng quê với những giải pháp kịp thời, hiệu quả. Có thể nói, kết thúc năm 2017 và đến đầu năm 2018, chương trình đã đi được hơn nửa chặng đường với kết quả đáng ghi nhận ở một tỉnh miền núi, xuất phát điểm thấp như Yên Bái. 33 xã đã đạt chuẩn NTM, đã và đang tạo ra những sự đổi thay tích cực, đặc biệt trong sản xuất, xóa đói, giảm nghèo trong toàn tỉnh. 

Cái được lớn hơn cả là Chương trình XDNTM đã có chuyển biến rõ nét về chất lượng, ngày càng đi vào chiều sâu, có tính lan tỏa; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp được thường xuyên, liên tục, đi vào kết quả thực chất; nhận thức của người dân, của cộng đồng đang có sự thay đổi và đã nhận thức rõ được lợi ích và tích cực tham gia phong trào XDNTM. 

Đã xác định được rõ phát triển sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân nông thôn, xây dựng được nhiều vùng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường có hiệu quả. Nhờ vậy, đời sống nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng đói giáp hạt, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%. Đặc biệt, sau hơn hai năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với XDNTM, các xã vùng nông thôn đã có những bước đột phá mạnh mẽ.

Báo Công luận
Những kết quả đó đã góp phần đưa tỉnh Yên Bái luôn đứng trong top đầu các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc có số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong những năm qua. 

Theo đó, hàng trăm công trình hạ tầng kỹ thuật, dự án phát triển sản xuất được đầu tư, không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn mà còn góp phần nâng cao đời sống nông dân. Việc xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đã trở thành phong trào, được người dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Bên cạnh đó, đã sửa chữa, nâng cấp, làm mới hơn 400 công trình thủy lợi, với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng. 

Hiện, toàn tỉnh có 3.403 công trình thuỷ lợi vừa, nhỏ và công trình tạm, cấp nước tưới cho hơn 17.000ha lúa vụ đông xuân, 19.598ha lúa vụ mùa. Toàn tỉnh đã xây dựng được 63 công trình văn hóa (57 nhà văn hóa thôn, 6 nhà văn hóa xã); 62 công trình thể thao (6 khu thể thao xã và 56 khu thể thao thôn). Hệ thống trường học, lớp học cơ bản được xây dựng khang trang, mạng lưới y tế xã được phủ khắp đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu. Những công việc đó tiếp tục được thực hiện trong những tháng đầu năm 2018.

Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái đã huy động được trên 1.000 tỷ đồng để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, tỉnh đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. Toàn tỉnh đã hoàn thành kiên cố hóa mặt đường bê tông với tổng chiều dài trên 183km và mở mới nền đường hàng trăm km, vượt mục tiêu đề án đề ra. 

Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi, trồng trọt nên trong năm qua, tỉnh Yên Bái đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả mang lại giá trị kinh tế cao, có sự liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, qua đó nâng mức thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh lên gần 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo triển khai có hiệu quả; đến hết quý I/2018, trên địa bàn toàn tỉnh có 34 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đang phấn đấu xây dựng huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Những kết quả đó đã góp phần đưa tỉnh Yên Bái luôn đứng trong top đầu các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc có số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong những năm qua. Với những kết quả vững chắc đó, tỉnh Yên Bái đang phấn đấu có thêm 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; xây dựng thành công 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017-2019 và xây dựng huyện Trấn Yên thành huyện nông thôn mới vào năm 2020. 

Có thể nói, với những giải pháp cụ thể, lộ trình thực hiện rõ ràng cùng với những kết quả nổi bật trong năm qua sẽ là tiền đề để tỉnh tiếp tục thực hiện hoàn thành chương trình này.

Minh Diễn

 
 
Tin mới
Dự báo thời tiết 5/10: Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông

(CLO) Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia: Từ đêm 4/10 đến ngày 5/10, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga

(CLO) Chiều 4/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Tổng Viện Kiểm sát Liên bang Nga Igor Krasnov đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Giải Nobel Vật lý 2022 được trao cho 3 nhà khoa học nhờ công trình lượng tử

(CLO) Ba nhà khoa học đã cùng giành giải Nobel Vật lý 2022 vào thứ Ba (4/10) cho công trình nghiên cứu khoa học thông tin lượng tử có những ứng dụng quan trọng, chẳng hạn như trong lĩnh vực mã hóa.

Khống chế đối tượng cướp tiệm vàng định bỏ chạy

(CLO) Sau khi vào một tiệm vàng ở Hà Nội, gã đàn ông vờ mua rồi bất ngờ cầm vàng bỏ chạy. Tuy nhiên, anh ta đã bị người dân khống chế, bắt giữ ngay sau đó.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với ông Trần Văn Tuấn

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1166/QĐ-TTg ngày 4/10/2022 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Tuấn để nhận nhiệm vụ mới.

Dự báo CPI năm 2022 sẽ tăng 3,7 - 3,8%

(CLO) Từ nay đến cuối năm, nếu giá xăng dầu tương đối ổn định như trong tháng 9, giá điện chưa thay đổi, cung cầu hàng hoá duy trì ở mức hợp lý, lưu thông được thông suốt và thị trường không có những đột biến lớn thì khả năng CPI cả năm nay sẽ ở mức tăng 3,7 - 3,8% so với năm 2021.

Nga phạt TikTok và Twitch vì tuyên truyền về Ukraine và LGBT

(CLO) Nga hôm thứ Ba (4/10) đã phạt TikTok do không xóa nội dung vi phạm luật pháp Nga về “tuyên truyền LGBT”, cũng như phạt dịch vụ phát video Twitch vì một cuộc phỏng vấn trực tuyến về Ukraine mà Nga cho rằng có chứa thông tin “giả mạo”.

Tôn vinh các nhà giáo, học viên giáo dục nghề nghiệp

(CLO) Ngày 4/10, tại Hà Nội, nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày kỹ năng lao động Việt Nam đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức. Trong đó, nổi bật là lễ báo công dâng Bác và chương trình tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu.

36 đội tham gia Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2022

(CLO) Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022 sẽ có sự tham dự của trên 500 vận động viên đến từ 36 đội thuyền nam nữ, thi đấu ở 4 nội dung.