Điều chỉnh kích thước chữ

Xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, thúc đẩy công nghiệp Logistics

(CLO) Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao Bộ Tài Chính xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, thúc đẩy công nghiệp Logistics và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

xay dung ke hoach hanh dong trien khai co che mot cua quoc gia thuc day cong nghiep logistics hinh 1

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao Bộ Tài Chính xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, thúc đẩy công nghiệp Logistics. Ảnh minh họa - internet

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn 6007/VPCP-KTTH ngày 30/8/2021 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại từ nay đến cuối năm 2021.

Về nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN từ nay đến cuối năm 2021, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì đôn đốc các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 và Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020.

Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2022. Triển khai kết nối, tích hợp Cổng Thông tin một cửa quốc gia với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu và tổ chức triển khai; trình Thủ tướng Chính phủ về kinh phí để thực hiện nhiệm vụ của các Bộ; xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, thúc đẩy công nghiệp Logistics và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các Bộ, ngành tập trung nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 về Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020.

Phó Thủ tướng yêu cầu chậm nhất vào quý I năm 2022, hoàn thành triển khai chính thức 35 thủ tục hành chính theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Bộ Công Thương: 06 thủ tục; Bộ Giao thông vận tải: 01 thủ tục; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 03 thủ tục; Bộ Quốc phòng: 6 thủ tục; Bộ Tài nguyên và Môi trường: 01 thủ tục; Bộ Y tế: 15 thủ tục; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội: 01 thủ tục; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: 01 thủ tục; Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải phối hợp: 01 thủ tục

Các Bộ, ngành cử bộ phận hỗ trợ giải đáp vướng mắc nghiệp vụ và kỹ thuật cho người khai hải quan và các tổ chức cá nhân liên quan trong quá trình triển khai kết nối các thủ tục hành chính thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Cùng với đó, các Bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành, danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành kèm theo mã HS đang được các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung; khẩn trương triển khai việc sửa đổi, bổ sung 02 văn bản quy phạm pháp luật, 04 danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành kèm theo mã HS chưa được triển khai theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg theo Phụ lục II; Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành kèm theo mã HS chưa ban hành theo Phụ lục III).

Các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để triển khai có hiệu quả Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các Bộ.

Tích cực phối hợp với Bộ Tài chính để xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung, mục tiêu trình Chính phủ phê duyệt Đề án chậm nhất vào quý I năm 2022 và triển khai các nội dung liên quan của Đề án trong năm 2022.

Đồng thời, thực hiện rà soát các thủ tục hành chính để thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, bao gồm các thủ tục bổ sung mới, các thủ tục sửa đổi, các thủ tục đưa ra khỏi danh sách thực hiện (các thủ tục hành chính đã được cắt giảm, các thủ tục hành chính phát sinh rất ít hồ sơ đăng ký hoặc không phát sinh hồ sơ) gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban chỉ đạo kế hoạch triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Các Bộ, ngành cử cán bộ đầu mối chuyên trách về logistics phối hợp với Cơ quan đầu mối của Bộ Công Thương để sớm kiện toàn nhân sự triển khai nhiệm vụ điều phối và phát triển logistics quốc gia.

Tổng cục Hải quan phối hợp với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng và thiết lập cơ chế giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành theo chương trình, kế hoạch của Chính phủ thông qua việc công bố ấn phẩm về các báo cáo liên quan đến đo lường thời gian thực hiện các thủ tục hành chính và thông quan hải quan; đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dịch vụ công thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Việc công bố các báo cáo thực hiện 2 năm/lần.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hội, Hiệp hội nghiên cứu, đóng góp ý kiến cụ thể kèm theo đề xuất giải pháp liên quan đến công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành của các Bộ, ngành.

Quốc Trần

Bình Luận
 
 
Tin mới
Thế giới và cuộc chiến với bệnh đậu mùa khỉ

(NB&CL) Rất nhanh sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ ngày 23/7, cuộc chiến với bệnh đậu mùa khỉ trên phạm vi toàn cầu đã ngày càng nóng khi số ca nhiễm ngày càng tăng cao.

Thú chơi diều sáo: Cần thêm nỗ lực bảo tồn

(NB&CL) Thả diều là một thú chơi dân dã, thanh tao của người Việt. Hình ảnh chú bé ngồi trên lưng trâu với cánh diều đã được coi là biểu tượng của sự thanh bình. Bây giờ, khi không gian cho những cánh diều đã bị thu hẹp bởi cơn lốc đô thị hóa, thì thả diều vẫn là hoạt động đầy cuốn hút…

Bình Dương thông tin về dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng bị ngừng hoạt động

(CLO) Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng (TP.Dĩ An) chỉ mới được cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch giao đất nhưng đã tiến hành bán cho nhiều người.

Các chủ nợ của Ukraine đồng ý đóng băng 2 năm đối với khoản nợ nước ngoài 20 tỷ USD

(CLO) Các chủ nợ ở nước ngoài của Ukraine đã đồng ý lùi thời hạn thanh toán 20 tỷ USD trái phiếu quốc tế của Ukraine. Động thái này sẽ giúp cho đất nước tiết kiệm được 5 tỷ USD trong 24 tháng tới và giúp Ukraine tránh được một vụ vỡ nợ.

EXID tái hợp nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt

(CLO) Sau nhiều năm không cùng xuất hiện trên sân khấu, EXID lần này đã đưa tới sự phấn khích cho người hâm mộ khi thông báo sẽ tổ chức buổi phát sóng đặc biệt kỷ niệm 10 năm ra mắt.

Gia Lai: Nghịch lý hàng loạt công trình thủy lợi đã hoàn thành vẫn không thể phát huy hết hiệu quả

(NB&CL) Hàng loạt công trình thủy lợi ở Gia Lai được đầu tư từ hàng trăm tỷ đến hàng nghìn tỷ đồng và dù đã được xây dựng hoàn thiện song các công trình vẫn chưa thể phát huy hết công năng bởi chưa có kênh dẫn.

Bài 5: Khơi dậy tinh thần trách nhiệm, đề cao vai trò giám sát

(NB&CL) HNB TP. Hà Nội vừa tổ chức buổi lễ triển khai phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo văn hóa” với tinh thần siết kỷ cương đồng thời tạo ra phong trào thi đua để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người làm báo Thủ đô trong hoạt động nghề nghiệp.

Bác sĩ, nhân viên y tế liên tục bị hành hung: Thừa bạo lực thiếu chế tài !

(NB&CL) Theo ông Nguyễn Lân Hiếu - Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chúng ta cần có luật chống hành hung nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ để răn đe, ngăn chặn sự hung hãn của một số bộ phận người nhà bệnh nhân.

Để thu phí không dừng ETC đi vào thực chất

(NB&CL) Nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh việc xử phạt những lái xe không đủ điều kiện vẫn cố tình đi vào làn thu phí điện tử không dừng (ETC) thì cần xử lý trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ khi để xảy ra lỗi trạm không đọc được thẻ, hệ thống thiết bị hoạt động chưa ổn định,…