Điều chỉnh kích thước chữ
Hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X:

Công tác thi đua, khen thưởng là động lực mạnh mẽ thực hiện nhiệm vụ

(NB&CL) “Để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam” chính là mục tiêu của việc triển khai các hoạt động hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian này.

Phát huy tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X,  Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch, ban hành hướng dẫn tổ chức Đại hội tới các cấp Hội Nhà báo ngay từ cuối tháng 12/2019 và các cấp hội địa phương đã bắt đầu triển khai nhiều nhiệm vụ từ đầu năm 2020.

Theo kế hoạch, mục đích của việc tổ chức Đại hội là đánh giá kết quả của phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam trong 5 năm (2015-2020), từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, năm 2015 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng những năm tới. Bên cạnh đó, sẽ biểu dương thành tích và tôn vinh các tập thể, cá nhân, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, qua đó khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực trong giới báo chí và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phóng viên báo Yên Bái tác nghiệp tại cơ sở. (Ảnh: Báo Yên Bái)

Phóng viên báo Yên Bái tác nghiệp tại cơ sở. (Ảnh: Báo Yên Bái)

Đồng thời, thông qua Đại hội, khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới theo tinh thần Chỉ thị 34/CT-TW của Bộ Chính trị. Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp Hội Nhà báo Việt Nam đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm.

Cũng trên tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ, việc triển khai hướng đến Đại hội sẽ tiến hành theo nhiều bước cụ thể. Theo đó, công tác tuyên truyền và những nội dung trọng tâm trước Đại hội là rất quan trọng. Các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tập trung tuyên truyền về Đại hội Thi đua; biểu dương, ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trên tất cả những lĩnh vực của đời sống xã hội. Các cấp Hội phát động đợt thi đua sôi nổi, sâu rộng, thiết thực, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống các cấp Hội, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong đội ngũ người làm báo Việt Nam. Đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua.

Ngoài ra, Hội Nhà báo các cấp cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các hướng dẫn thi hành, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm chấp hành pháp luật và các chính sách về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam. Chú trọng phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, được tập thể Hội suy tôn để biểu dương, tôn vinh kịp thời và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng. Có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng để các điển hình tiên tiến được lan tỏa trong hệ thống tổ chức các cấp Hội Nhà báo Việt Nam.

Các cấp Hội Nhà báo địa phương bắt tay vào nhiệm vụ

Để đảm bảo thời gian và tiến độ Đại hội, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các cấp Hội Nhà báo, các Cụm Thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo tỉnh, thành phố và các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội khẩn trương triển khai thực hiện. Trên tinh thần chỉ đạo đó, các cấp Hội Nhà báo địa phương cũng bắt tay vào thực hiện các hoạt động, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, có nhiều hoạt động thiết thực, đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực; đoàn kết giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác và hoạt động xây dựng Hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Do vậy, bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm như  thực hiện tốt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Luật Báo chí năm 2016 và 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí quản lý, động viên hội viên, đội ngũ những người làm báo tuân thủ Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; xúc tiến, chuẩn bị các điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội Hội Nhà báo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 thì công tác chuẩn bị hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước các cấp Hội Nhà báo Việt Nam cũng rất được coi trọng.

Phóng viên báo Yên Bái tác nghiệp tại cơ sở. (Ảnh: Báo Yên Bái)

Phóng viên báo Yên Bái tác nghiệp tại cơ sở. (Ảnh: Báo Yên Bái)

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai khẳng định:  “Bên cạnh việc chuẩn bị nội dung, nhân sự cho Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội còn chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với cấp ủy lãnh đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp trong hội viên; tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của báo chí hiện đại”.  

Bên cạnh kế hoạch triển khai, hướng dẫn Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp Hội Nhà báo Việt Nam cũng được ban hành kịp thời. “Ngay từ đầu năm, theo văn bản hướng dẫn của HNBVN, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm tập trung hoàn thành tốt công tác nghiệp vụ, công tác báo chí, từ đó nhân rộng tuyên truyền điển hình tiên tiến, học tập làm theo gương Bác. Để từ công tác tuyên truyền sẽ có những tác phẩm tốt tham dự Giải Báo chí quốc gia cũng như có các tác phẩm báo chí chất lượng cao...” – đồng chí Nguyễn Xuân Cảnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái cho biết.

Theo thông tin từ các cấp Hội, thời điểm tháng 3 năm 2020 nhiều Hội địa phương sẽ tiến hành bình xét những gương điển hình tiên tiến. Phần lớn các cấp Hội từ đầu năm đến nay vẫn chưa hoạt động được nhiều phong trào theo kế hoạch đề ra. Do vậy, kế hoạch trước, trong và sau đại hội vẫn còn khá nhiều nhiệm vụ. Từ việc tập trung thực hiện, đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, những điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước; Tổ chức các hoạt động tôn vinh điển hình tiên tiến gắn với các ngày lễ trọng đại của giới báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng, cũng như của đất nước nói chung trong năm 2020. Các cơ quan báo chí mở các chuyên mục, chuyên trang và tăng thời lượng cho việc tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội với những hình thức phong phú, chú trọng tính giáo dục truyền thống thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... đều là những hoạt động thiết thực hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Sông Mây

 
 
Tin mới
Phát hiện lô bánh trung thu giá siêu rẻ, chỉ 2.500 đồng/chiếc tại “thủ phủ” bánh kẹo nhái La Phù

(CLO) Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội vừa phát hiện lô hàng gần 11.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, giá chỉ 2.500 đồng/chiếc.

Đối tượng đánh, nhốt bé 3 tuổi vào tủ cấp đông có thể phải chịu mức án nào?

(CLO) Luật sư đánh giá, nghi phạm đánh, nhốt bé 3 tuổi vào tủ cấp đông có thể bị xử lý hình sự theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự về tội Giết người, với khung hình phạt từ 12-20 năm tù, đến chung thân hoặc tử hình.

Cổ phiếu ngân hàng hỗ trợ tích cực, Vn-Index tăng mạnh gần 12 điểm

(CLO) Nhóm cổ phiếu ngân hàng giao dịch tích cực và trở thành trụ cột chính dẫn dắt đà tăng của thị trường. Chốt phiên làm việc hôm nay (15/8), chỉ số Vn-Index tăng mạnh gần 12 điểm, còn HNX-Index cộng gần 1 điểm.

Xét xử ‘ông trùm’ đường dây buôn lậu xăng dầu hơn 2.000 tỷ ở Bình Thuận

(CLO) Trong khoảng 4 tháng, Luyện Xuân Tràng điều hành đồng bọn trong đường dây nhập lậu hơn 136 triệu lít xăng dầu, thu lợi bất chính hơn 2.000 tỉ đồng.

Nóng 18h: Xét xử cựu Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam trong vụ bán rẻ

(CLO) Bản tin Nóng 18h: Nhiều trường chưa thực sự quan tâm đến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ; Xét xử cựu Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam trong vụ bán rẻ "đất vàng"; Bị phạt vì tung tin “Đà Nẵng đề xuất mở phố đèn đỏ”...

Cháu bé bị hàng xóm bỏ vào tủ cấp đông đã xuất viện

(CLO) Liên quan đến trường hợp cháu bé bị hàng xóm đánh đập, bỏ vào tủ cấp đông, sau khi cháu bé được xuất viện, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cũng lưu ý trẻ cần được nghỉ ngơi, hạn chế tiếp xúc người lạ.

Xi măng Bỉm Sơn (BCC) lợi nhuận Quý II giảm 42% vẫn quyết trả cổ tức, kiểm toán nêu nhiều sai phạm

(CLO) Dù kết quả kinh doanh không như kỳ vọng, lợi nhuận sau thuế giảm tới 42% so với cùng kỳ, nhưng CTCP Xi măng Bỉm Sơn (Mã: BCC) vẫn thực hiện quyền trả cổ tức vào ngày 25/10 với tỷ lệ 5%, tương đương chi trả 500 đồng/cổ phiếu. Ngày chốt danh sách là 25/08.

Đất nền có còn là kênh đầu tư “vua” trong thời gian tới?

(CLO) Chuyên gia cho rằng, đất nền tiếp tục vẫn là xu hướng đầu tư chủ đạo trong 3 - 5 năm tới bởi thời gian thực hiện nhanh, tỷ suất lợi nhuận đem lại cho nhà đầu tư vẫn cao hơn các phân khúc khác và nguồn vốn bỏ ra không cần quá nhiều.

Vụ ‘biệt phủ’ mọc trên đất nông nghiệp ở Hà Tĩnh: Xử phạt, buộc khôi phục tình trạng ban đầu

(CLO) Sau khi báo chí phản ánh vụ khu sinh thái, “biệt phủ” xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của bà Phan Thị Châu ở xã Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), chính quyền huyện này đã tiến hành xử phạt hành chính số tiền 22,5 triệu đồng, đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi vi phạm.